267 lei / zi

333 lei / zi

367 lei / zi

Număr paturi în cameră211*
Mese333
Gustări222
Kinetoterapie
Curățenie și întreținerea spațiului
Spălătorie
Evaluare medicală și psihologică la internare
Vizite medic
Psihoterapie individuală și grup
Monitorizare parametri fiziologici (tensiune, puls, temperatură)
Monitorizare diureză și scaun
Administrare medicație pe cale orală
Administrare tratament perfuzabil
Recoltare analize
Tratare escare ușoare (gr.IșiII)
Consiliere duhovnicească
Oxigenoterapie
Tratare escare ușoare gr.III si IV

*Pat king sau medical (în funcție de nevoile pacientului)

Pentru perioade de cazare mai scurte de 30 zile, costul este de 350 lei/zi.